طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی 

پشتیبانی در داخل و خارج از کشور

غرفه ها در واقع چیزی فراتر از یک سازه ی فیزیکی می‌باشند زیرا به عنوان یک ابزار برای بازاریابی و جذب مشتری و در نهایت ایجاد یک فرصت فروش به حساب میاید.

تیم زیباگرافیک با در اختیار داشتن مجموعه ای از افراد متخصص و فعال در واحدهای اداری و اجرایی، به منظور جلب رضایت مشتریان، همواره افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام شده را در سر لوحه امور و برنامه های خود قرار داده است.
این مجموعه با بیش از 18 سال سابقه پر بار در زمینه طراحی، ساخت غرفه های نمایشگاهی، اجرای دکوراسیون داخلی و کلیه امور تبلیغاتی متناسب با شرایط و نیاز مشتری آماده خدمت رسانی می باشد.

 

  • غرفه سازی نمایشگاهی در تمامی صنوف و رشته های نمایشگاهی از جمله

برخی از نمونه غرفه سازی های نمایشگاهی در نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور

غرفه سازی نمایشگاه

حضور و طراحی و اجرای غرفه زیبا گرافیک در نمایشگاه سنگ ایران  1402 توسط تیم زیباگرافیک

ساخت و طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه آریا پارس تجارت (ATP) در نمایشگاه سنگ ایران  1402 توسط تیم زیباگرافیک

ساختو طراحی غرفه نمایشگاهی

طراحی و اجرای غرفه سنگ عرب در نمایشگاه سنگ مشهد 1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی در نمایشگاه سنگ ساختمان تهران 1402 توسط تیم زیباگرافیک

ساخت غرفه نمایشگاه سنگ ایران

طراحی و اجرای غرفه ماشین سازی آلاو در نمایشگاه سنگ ایران  1402 توسط تیم زیباگرافیک

غرفه سازی نمایشگاهی

طراحی و اجرای غرفه سنگ اورکا(میرزایی) نمایشگاه سنگ ایران 1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی در نمایشگاه ساختمان تهران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ مبعث  در نمایشگاه سنگ مشهد 1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی ساخت غرفه نمایشگاه

 اجرای غرفه سنگ ذوالفقار در نمایشگاه سنگ ایران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ جناب آقای عرب در نمایشگاه سنگ ایران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه مبنا در نمایشگاه کشاورزی و باغبانی ایران مال 1401 
توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ مبعث در نمایشگاه سنگ ساختمان تهران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه مبنا نمایشگاه کشاورزی و باغبانی شهر آفتاب 1400 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی غرفه سنگ آریا پارس تجارت (ATP) در نمایشگاه سنگ ایران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه سالار سنگ در نمایشگاه بین المللی IRSE  سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

pasargad

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی (پیشگامان سنگ پاسارگاد) در نمایشگاه سنگ ایران 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی (پشگامان سنگ پاسارگاد) در نمایشگاه سنگ ساختمان 1401 توسط تیم زیباگرافیک

شرکت در نمایشگاه سنگ شیامن

طراحی و اجرای غرفه گروه سالار سنگ در نمایشگاه سنگ شیامن چین 1395 همراه با پشتیبانی کامل حضور توسط تیم زیباگرافیک 

طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه سالار سنگ در نمایشگاه سنگ IRSE  تهران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و کارخانجات عرب در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

عکاسی و طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ آویده در نمایشگاه ساختمان تهران سال 1397 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه سنگ آپادانا در نمایشگاه سنگ ایران1394 توسط تیم زیباگرافیک 

غرفه سازی نمایشگاهی

طراحی غرفه گروه سنگ آذرنوش در نمایشگاه مسکو روسیه 1397 (2018) توسط تیم زیباگرافیک

ساخت و طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های پورحسنی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و نصب غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های سیدآبادی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

ساخت و طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و کارخانجات پاسارگاد در نمایشگاه بین المللی کیش  سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

عکاسی و تصویر برداری از نمایشگاه سنگ

طراحی و اجرای غرفه بیدگلی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

اجرای غرفه سنگبری های ایمان سنگ در نمایشگاه سنگ ایران سال 1396 توسط تیم زیباگرافیک

ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ گروه صنایع و معدن عرب (s.s.a) در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

ساهت و طراحی غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های سیدآبادی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سنگ گروه کارخانجات مبعث نیم ور در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

غرفه سازی

طراحی و اجرای غرفه آریا نوین در نمایشگاه سنگ ایران 1394 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه سالار سنگ در نمایشگاه سنگ شیامن چین 1394 (2015) توسط تیم زیباگرافیک

ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های پورحسنی در نمایشگاه سنگ ایران 1393 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه جذاب نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران 1394 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی ساخت غرفه نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های پورحسنی در نمایشگاه سنگ ایران 1391 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی غرفه حرفه ای نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه پیشگامان پاسارگاد در نمایشگاه سنگ ایران سال 1391 توسط تیم زیباگرافیک

تصویر برداری غرفه های نمایشگاه

طراحی و اجرای غرفه  شهرداری در نمایشگاه مصلی تهران  1390 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

طراحی و اجرای غرفه پاسارگاد سنگ در نمایشگاه سنگ ایران 1390 (2011) توسط تیم زیباگرافیک

شرکت در نمایشگاه سنگ چین

طراحی و اجرای غرفه گروه سنگ رخام در نمایشگاه سنگ استون تک شانگهای چین 1388 (2010) همراه با پشتیبانی توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و ساخت غرفه جذاب

طراحی و اجرای غرفه EMCO در نمایشگاه سنگ ایران 1389 توسط تیم زیباگرافیک