طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی 

پشتیبانی در داخل و خارج از کشور

غرفه ها در واقع چیزی فراتر از یک سازه ی فیزیکی می‌باشند زیرا به عنوان یک ابزار برای بازاریابی و جذب مشتری و در نهایت ایجاد یک فرصت فروش به حساب میاید.

تیم زیباگرافیک با در اختیار داشتن مجموعه ای از افراد متخصص و فعال در واحدهای اداری و اجرایی، به منظور جلب رضایت مشتریان، همواره افزایش کیفیت و کاهش هزینه تمام شده را در سر لوحه امور و برنامه های خود قرار داده است.
این مجموعه با بیش از 18 سال سابقه پر بار در زمینه طراحی، ساخت غرفه های نمایشگاهی، اجرای دکوراسیون داخلی و کلیه امور تبلیغاتی متناسب با شرایط و نیاز مشتری آماده خدمت رسانی می باشد.

 

  • غرفه سازی نمایشگاهی در تمامی صنوف و رشته های نمایشگاهی از جمله

برخی از نمونه غرفه سازی های نمایشگاهی در نمایشگاه های داخلی و خارج از کشور

حضور و طراحی و اجرای غرفه زیبا گرافیک در نمایشگاه سنگ ایران  1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه آریا پارس تجارت (ATP) در نمایشگاه سنگ ایران  1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ عرب در نمایشگاه سنگ مشهد 1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی در نمایشگاه سنگ ساختمان تهران 1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه ماشین سازی آلاو در نمایشگاه سنگ ایران  1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ اورکا(میرزایی) نمایشگاه سنگ ایران 1402 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی در نمایشگاه ساختمان تهران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ مبعث  در نمایشگاه سنگ مشهد 1402 توسط تیم زیباگرافیک

 اجرای غرفه سنگ ذوالفقار در نمایشگاه سنگ ایران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ جناب آقای عرب در نمایشگاه سنگ ایران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه مبنا در نمایشگاه کشاورزی و باغبانی ایران مال 1401 
توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ مبعث در نمایشگاه سنگ ساختمان تهران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه مبنا نمایشگاه کشاورزی و باغبانی شهر آفتاب 1400 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ آریا پارس تجارت (ATP) در نمایشگاه سنگ ایران 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه سالار سنگ در نمایشگاه بین المللی IRSE  سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی (پیشگامان سنگ پاسارگاد) در نمایشگاه سنگ ایران 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ توکلی (پشگامان سنگ پاسارگاد) در نمایشگاه سنگ ساختمان 1401 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه سالار سنگ در نمایشگاه سنگ شیامن چین 1395 همراه با پشتیبانی کامل حضور توسط تیم زیباگرافیک 

طراحی و اجرای غرفه گروه سالار سنگ در نمایشگاه سنگ IRSE  تهران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و کارخانجات عرب در نمایشگاه سنگ ایران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ آویده در نمایشگاه ساختمان تهران سال 1397 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه سنگ آپادانا در نمایشگاه سنگ ایران 1395 توسط تیم زیباگرافیک 

طراحی و اجرای غرفه گروه سنگ آذرنوش در نمایشگاه مسکو روسیه 1397 (2018) توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های پورحسنی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های سیدآبادی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1398 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و کارخانجات پاسارگاد در نمایشگاه بین المللی کیش  سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه بیدگلی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگبری های ایمان سنگ در نمایشگاه سنگ ایران سال 1396 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ گروه صنایع و معدن عرب (s.s.a) در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های سیدآبادی در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ گروه کارخانجات مبعث نیم ور در نمایشگاه سنگ ایران سال 1395 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه آریا نوین در نمایشگاه سنگ ایران 1394 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ در نمایشگاه سنگ شیامن چین 1394 (2015) توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های پورحسنی در نمایشگاه سنگ ایران 1393 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه در نمایشگاه ایران 1394 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه معادن و سنگبری های پورحسنی در نمایشگاه سنگ ایران 1391 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه پیشگامان پاسارگاد در نمایشگاه سنگ ایران سال 1391 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه سنگ در نمایشگاه مصلی تهران  1390 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه پاسارگاد سنگ در نمایشگاه سنگ ایران 1390 (2011) توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه گروه سنگ رخام در نمایشگاه سنگ شانگهای چین 1388 (2010) همراه با پشتیبانی توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه EMCO در نمایشگاه سنگ ایران 1389 توسط تیم زیباگرافیک

طراحی و اجرای غرفه معادن توکلی در نمایشگاه سنگ ایران 1388 توسط تیم زیباگرافیک

حضور تیم زیباگرافیک در نمایشگاه سنگ ویتوریا 2011 و عقد تفاهم نامه همکاری با برگزارکننده نمایشگاه سنگ برزیل