کارفرمامرکز بیزینس کوچینگ ایران (جناب آقای مسیح جوادی )
نوع پروژهتولید محتوا برای ایونت بزرگ مرکز بیزینس کوچینگ ایران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید